Go to file
2024-07-06 23:10:18 +02:00
.gitignore Přidání všech potřebných souborů pro Welcome Bot 2024-07-05 21:37:11 +02:00
config.toml Aktualizovány uvítací zprávy v config.toml 2024-07-06 12:25:26 +02:00
CONTRIBUTING.md Přidán CONTRIBUTING.md 2024-07-05 21:22:32 +02:00
LICENSE Add MIT license 2024-07-05 08:09:44 +02:00
README.md Aktualizace README 2024-07-06 07:56:05 +02:00
requirements.txt Přidání všech potřebných souborů pro Welcome Bot 2024-07-05 21:37:11 +02:00
welcome_bot.py Opraven skript. 2024-07-06 23:10:18 +02:00

🐘 Welcome Bot pro Mastodon

Tento bot slouží k automatickému zasílání uvítacích zpráv novým uživatelům na Mastodon instanci.

Vytvoření souborů s klientským klíčem a klientským secret

 1. Přihlaste se na svůj server a přejděte do adresáře, kde máte svůj projekt.

 2. Vytvořte aplikaci na webu Mastodon a získejte potřebné klíče:

  1. Přihlaste se do své Mastodon instance.
  2. Přejděte do Nastavení > Vývojářské nástroje > Aplikace.
  3. Klikněte na Vytvořit novou aplikaci.
  4. Pojmenujte aplikaci (např. "Welcome Bot").
  5. Nastavte následující oprávnění:
   • write:statuses - pro posílání příspěvků.
   • admin:read:accounts - pro čtení informací o účtech (pokud je to potřeba).
  6. Klikněte na Uložit změny.
  7. Zkopírujte Klientský klíč, Klientský secret a Přístupový token.
 3. Vytvořte soubor client_id.secret a vložte do něj klientský klíč:

echo "your_client_id" > client_id.secret

Nahraďte your_client_id skutečným klientským klíčem, který získáte při registraci aplikace na Mastodon instanci.

 1. Vytvořte soubor secret_storage.secret a vložte do něj klientský secret:
echo "your_client_secret" > secret_storage.secret

Nahraďte your_client_secret skutečným klientským secret, který získáte při registraci aplikace na Mastodon instanci.

 1. Přihlášení a získání přístupového tokenu:

Vytvořte soubor credential_storage.secret a vložte do něj přístupový token:

echo "your_credential_storage.secret> credential_storage.secret" > credential_storage.secret

Pokud ještě nemáte přístupový token, spusťte skript s vašimi přihlašovacími údaji:

python3 welcome_bot.py --email vas_email@example.com --password vase_heslo

Co udělat při dalším spuštění

Při dalším spuštění již nebudete muset zadávat přihlašovací údaje, protože token bude uložen v souboru credential_storage.secret:

python3 welcome_bot.py

Požadavky

 • Python 3.7+
 • Mastodon.py
 • python-dotenv
 • SQLite3

Instalace

 1. Naklonujte repozitář:
 git clone https://your-repo-url.git
 cd welcome_bot
 1. Vytvořte virtuální prostředí a aktivujte ho:
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
 1. Nainstalujte potřebné balíčky:
pip install -r requirements.txt

Vytvořte konfigurační soubory:

 • config.toml:
[mastodon]
base_url = "url_instance_mastodon"
client_id = "client_id.secret"
secret_storage = "secret_storage.secret"
credential_storage = "credential_storage.secret"

[database]
sqlite_path = "welcome_bot.db"

[[messages]]
content = "Vítej na naší instanci Mastodon!"
content_warning = "Upozornění"

[[messages]]
content = "Jsme rádi, že jsi tady!"

[[messages]]
content = "Doufáme, že si užiješ pobyt na naší platformě!"
 • client_id.secret: Vložte svůj client ID.

 • secret_storage.secret: Vložte svůj client secret.

 • credential_storage.secret: Vložte svůj access token.

Použití

 1. Ujistěte se, že je aktivováno vaše virtuální prostředí:
source venv/bin/activate
 1. Spusťte bota:
python3 welcome_bot.py
 1. stěte se, že je aktivováno vaše virtuální prostředí:
source venv/bin/activate

Spusťte bota:

python3 welcome_bot.py

Nastavení systemd služby

 1. Vytvořte soubor služby:
sudo nano /etc/systemd/system/welcome_bot.service

Vložte následující obsah:

[Unit]
Description=Welcome Bot pro Mastodon
After=network.target

[Service]
User=your_username
WorkingDirectory=/cesta/k/adresari/projektu
ExecStart=/cesta/k/adresari/projektu/venv/bin/python /cesta/k/adresari/projektu/welcome_bot.py
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nahraďte your_username vaším uživatelským jménem a /cesta/k/adresari/projektu skutečnou cestou k adresáři, kde máte svůj projekt.

Znovu načtěte konfiguraci systemd:

sudo systemctl daemon-reload

Povolte službu při startu systému:

sudo systemctl enable welcome_bot

Spusťte službu:

sudo systemctl start welcome_bot

Testování bota

 1. Zkontrolujte stav služby:
sudo systemctl status welcome_bot

Ujistěte se, že služba běží bez chyb.

 1. Sledujte logy služby:
sudo journalctl -u welcome_bot

Logy vám pomohou zjistit, zda bot funguje správně a zda posílá uvítací zprávy novým uživatelům.

Příspěvky

Příspěvky jsou vítány! Pro více informací viz CONTRIBUTING.md

Licence

Tento projekt je licencován pod MIT licencí - viz LICENSE soubor pro detaily. Acknowledgements

Tento projekt je založen na isosphere/mastodon-welcome projektu. Děkujeme autorům za jejich skvělou práci.