skripty pro automatické nastavení VPS s Ubuntu
Go to file
2024-05-29 07:41:05 +02:00
Docker Opraveny odkazy na stažení skriptů 2024-05-24 17:34:13 +02:00
delete_user.sh Opraven skript setup_server a přidán skript pro vymazání uživatele 2024-05-24 11:39:12 +02:00
LICENSE Initial commit 2024-05-24 06:45:17 +00:00
README.md Přidán instrukce o Docker 2024-05-24 17:13:59 +02:00
setup_server.sh Ze skriptu u příkazů odstraněno sudo 2024-05-29 07:41:05 +02:00

vps_ubuntu

Tento repozitář obsahuje skripty a návody pro správu a nastavení Ubuntu VPS serveru.

Obsah

setup_server.sh

Tento skript provede základní nastavení serveru včetně vytvoření nového uživatele, nastavení SSH přístupu a konfigurace firewallu.

Použití

 1. Stáhněte skript setup_server.sh na váš server pomocí wget:

   wget https://git.arch-linux.cz/Archos/vps_ubuntu/raw/main/setup_server.sh
  
 2. Ujistěte se, že skript setup_server.sh má spustitelná práva:

  chmod +x setup_server.sh
  
 3. Spusťte skript:

 4. ./setup_server.sh
  

Popis skriptu

Skript setup_server.sh provádí následující kroky:

 1. Vyžádá si zadání jména nového uživatele.
 2. Vyžádá si zadání nového SSH portu (výchozí port je 2022).
 3. Vytvoří nového uživatele a přidá ho do skupiny sudo.
 4. Nastaví SSH klíče pro nového uživatele.
 5. Nainstaluje a nakonfiguruje firewall ufw, pokud není nainstalovaný.
 6. Nastaví základní pravidla firewallu:
  • Zakáže všechny příchozí připojení.
  • Povolení všech odchozích připojení.
  • Povolení příchozích připojení na zadaném SSH portu.
 7. Změní konfiguraci SSH:
  • Nastaví nový SSH port.
  • Zakáže přihlášení root uživatele.
  • Zakáže autentizaci pomocí hesla.
  • Povolení autentizace pomocí veřejných klíčů.
 8. Restartuje SSH službu, aby se změny projevily.
 9. Vypíše konečné instrukce pro připojení k serveru.

Příklad použití

Při spuštění skriptu budete vyzváni k zadání informací:

./setup_server.sh

Zadejte jméno nového uživatele: exampleuser Zadejte nový SSH port (výchozí 2022): 2222 Vložte veřejný klíč pro uživatele exampleuser: ssh-rsa AAAAB3...

Po dokončení skriptu se zobrazí zpráva s informacemi pro připojení:

Nastavení serveru je dokončeno.
Připojte se k serveru pomocí: ssh -p 2222 exampleuser@<vaše veřejná IP adresa>

delete_user.sh

Tento skript odstraní uživatele z vašeho serveru včetně jeho domovského adresáře a všech souborů. Použití

 1. Stáhněte skript delete_user.sh na váš server pomocí wget:
wget https://git.arch-linux.cz/Archos/vps_ubuntu/raw/main/delete_user.sh -O delete_user.sh
 1. Ujistěte se, že skript delete_user.sh má spustitelná práva:
chmod +x delete_user.sh
 1. Spusťte skript:
./delete_user.sh

Popis skriptu

Skript delete_user.sh provádí následující kroky:

 1. Vyžádá si zadání uživatelského jména, které chcete odstranit.
 2. Potvrdí, zda chcete opravdu uživatele odstranit.
 3. Zkontroluje, zda uživatel existuje.
 4. Ukončí všechny procesy uživatele.
 5. Odstraní uživatele včetně jeho domovského adresáře.

Příklad použití: Při spuštění skriptu budete vyzváni k zadání uživatelského jména a potvrzení:

./delete_user.sh
Zadejte uživatelské jméno, které chcete odstranit: exampleuser
Opravdu chcete odstranit uživatele exampleuser? (y/n): y

Po potvrzení bude uživatel odstraněn.

Docker

Ve složce Docker naleznete skripty a instrukce pro nastavení Dockeru a Woodpecker agenta na Ubuntu serveru.

Jak použít

 1. Přejděte do složky Docker.
 2. Postupujte podle instrukcí v souboru README.md ve složce Docker.

Příspěvky

Pokud máte jakékoli vylepšení nebo nové skripty, neváhejte vytvořit Pull Request nebo otevřít Issue.

Licence

Tento projekt je licencován pod MIT licencí.