Tento projekt poskytuje transparentní přehled transakcí na našem transparentním účtu. https://finance.oscloud.cz/
Go to file
2024-07-10 19:08:43 +02:00
finance.csv aktualizace finance.csv 2024-07-10 19:08:43 +02:00
index.html Aktualizace vzhledu pro lepší zobrazení patičky 2024-06-14 10:32:18 +02:00
LICENSE přidán první navrh stránky 2024-06-11 20:54:08 +02:00
README.md Update README 2024-06-26 19:09:51 +02:00
skript.js Aktualizace příjmů a výdajů, opraveno špatné formatování desetiných čísel 2024-06-18 20:59:42 +02:00
styly.css Aktualizace vzhledu pro lepší zobrazení patičky 2024-06-14 10:32:18 +02:00

Přehled Financí Komunity

Tento projekt slouží k zobrazení transparentního přehledu financí komunity. Stránka zobrazuje seznam příjmů a výdajů, které jsou uloženy v CSV souboru, a aktuální stav účtu.

Struktura projektu

  • index.html - Hlavní HTML soubor obsahující strukturu stránky.
  • styly.css - CSS soubor obsahující styly pro stránku.
  • skript.js - JavaScript soubor obsahující logiku pro načítání a zpracování dat.
  • finance.csv - CSV soubor obsahující data o transakcích.
  • README.md - Tento soubor s informacemi o projektu.

Jak používat

1. Klonování repozitáře

Nejprve naklonujte tento repozitář na svůj počítač:

git clone https://git.arch-linux.cz/Archos/prehlad-financi-komunity.git

2. Spuštění lokálního serveru

Pro zobrazení stránky je potřeba spustit jednoduchý HTTP server. Můžete použít Python:

  • Použití Python 3
cd prehlad-financi-komunity
python -m http.server
  • Použití Python 2
cd prehlad-financi-komunity
python -m SimpleHTTPServer

3. Otevření prohlížeče

Otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu:

http://localhost:8000

4. Aktualizace dat

Pro aktualizaci dat stačí upravit nebo přidat nové záznamy do souboru finance.csv a stránka se automaticky aktualizuje při příštím načtení.

Struktura CSV souboru

Soubor finance.csv by měl mít následující strukturu:

Datum,Popis,Částka,Měna,Typ
2024-06-01,Příspěvek Archos,100,EUR,Příjem
2024-06-05,Údržba serveru,-50,EUR,Výdaj
2024-06-10,Členský poplatek,1200,CZK,Příjem
2024-06-15,Obnovení domény,-300,CZK,Výdaj

Přizpůsobení

  • Kurz měny: Pro jednoduchost je v kódu nastavený kurz 1 EUR = 25 CZK. Tento kurz můžete upravit podle potřeby v JavaScript kódu v souboru skript.js.

Kontakt

Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete pomoc, můžete mě kontaktovat na archos@arch-linux.cz.

Tento README soubor poskytuje užitečné informace o projektu, včetně návodu na spuštění lokálního serveru, struktury CSV souboru a kontaktních informací. Můžeš jej upravit podle potřeby a přidat další informace, které by byly pro uživatele užitečné.