Go to file
2024-07-13 21:01:59 +02:00
skripty přidán skript rsync sda sdb 2024-07-13 21:01:59 +02:00
LICENSE Initial commit 2024-05-31 17:38:53 +00:00
README.md Dopsán návod pro nastavení disků 2024-06-01 18:40:33 +02:00

Kompletní Nastavení Serverových Disků

Tento README dokumentuje kroky potřebné pro odstranění RAID polí, nastavení a instalaci operačního systému na SSD disk v zachranném režimu Hetzner a konfiguraci disků sda a sdb pro ukládání dat a zálohy.

Obsah

Zachranný Režim Hetzner

Instalace operačního systému probíhá v zachranném režimu Hetzner, což umožňuje přímý přístup k diskům a systémovým nástrojům bez spuštění hlavního operačního systému.

Odstranění RAID Polí

Pro odstranění existujících RAID polí použijte nástroj mdadm. Příkazem mdadm --stop zastavíte RAID pole, kde X je číslo RAID pole. Krok za krokem:

Pro každé RAID pole:

 1. Zastavte RAID pole:
mdadm --stop /dev/mdX

Nahraďte X skutečným číslem RAID pole.

 1. Odstraňte RAID konfiguraci z disku:

Nastavení SSD pro Systém

SSD disk (nvme0n1) byl použit pro instalaci operačního systému Ubuntu 22.04. Níže jsou uvedeny kroky pro jeho přípravu a instalaci:

 1. Zálohuj důležitá data: Než začneš jakékoliv úpravy na disku, ujisti se, že máš zálohy všech důležitých dat.

 2. Příprava SSD pro instalaci systému:

 • Spusť fdisk /dev/nvme0n1 a smaž všechny existující oddíly:
d

a poté vytvoř nový oddíl:

n
w
 1. Formátování a připojení nového oddílu
 • Formátuj oddíl:
mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
 • Připoj oddíl:
mount /dev/nvme0n1p1 /mnt

Formátování Disků

Disk pro Data (sda)

 1. Smazání existujících oddílů a vytvoření nového:
fdisk /dev/sda
 • d pro smazání oddílů
 • n pro nový oddíl
 • w pro uložení změn
 1. Formátujte nový oddíl:
mkfs.ext4 /dev/sda1

Disk pro Zálohy (sdb)

Opakujte kroky formátování jak je popsáno u sda.

Montování Disků

 1. Vytvořte bodek připojení a připojte disky:
 • Pro data:
mkdir -p /mnt/data
mount /dev/sda1 /mnt/data
 1. Pro zálohy:
mkdir -p /mnt/backup
mount /dev/sdb1 /mnt/backup

Automatické přiojení disků při startu systému

 • Přidejte následující řádky do souboru /etc/fstab pro automatické montování disků při startu:
/dev/sda1 /mnt/data ext4 defaults 0 2
/dev/sdb1 /mnt/backup ext4 defaults 0 2